Jednostki i pracownicy - książka adresowa

prof. dr hab. Maria Juda

Stanowisko
profesor nadzwyczajny
Jednostki
INSTYTUT BIBLIOTEKOZNAWSTWA I INFORMACJI NAUKOWEJ, ZAKŁAD DAWNEJ KSIĄŻKI I BIBLIOGRAFII
Funkcje
Kierownik Zakładu, Dyrektor Instytutu
Adres e-mail
Wyświetl