Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej

Dyrektor Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej
Prof. dr hab. Maria Juda  

p. 22 ("stary" budynek Wydziału Humanistycznego ) 
telefon (081) 5375377  
e-mail: dyrekt@biblio.umcs.lublin.pl

godziny konsultacji:  
Wtorek: 10.00-11.30  
Środa: 10.00-11.30  

Zastępca Dyrektora Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej  
Dr Anita Has-Tokarz  
p. 22 ("stary" budynek Wydziału Humanistycznego)
telefon (081) 5375377  
e-mail: ahastokarz@interia.pl

godziny konsultacji:  
Poniedziałek: 13.45-15.15  
Wtorek: 10.00-13.00  

Sekretariat:
mgr Danuta Grzeszczuk
p. 21 ("stary" budynek Wydziału Humanistycznego
e-mail:Danuta.Grzeszczuk@umcs.lublin.pl

Adres:
pl. Marii Curie- Skłodowskiej 4
20-031 Lublin
tel./fax: (081) 5375377

Załączniki